Hanna Lammi

Ajankohtaista:

 • Taiteiden yön konsertti Todelliset värit to 17.8.2023 klo 19 ja 21 Helsingissä
  Lue lisää konsertista »

 • Tutustu ammatilliseen kehittämistyöhöni psykofyysisestä lähestymistavasta laulamiseen.
  Lue tiivistelmä »

 • Lue lisää opinnäytetyöstä »

  image Esittely - Laulupedagogi

  Olen opettanut laulua yli 20 vuotta. Tällä hetkellä toimin laulunopettajana Porvoonseudun musiikkiopistossa ja opetan Helsingissä oman laulustudioni Laulukulman kautta. Olen opettanut myös mm. Riihimäen kansalaisopistossa ja Keravan opistossa sekä LauluAvaimessa sekä toiminut musiikin suunnittelijaopettajan tehtävässä Omniassa Espoon Työväenopistossa. Olen työskennellyt useamman kuoron laulunopettajana/voice caochina (Ahjo Ensemble, Evivakören, Lain huuto, Cantabile-kuoro, Naiskuoro Kupliva). Vuodesta 2021 lähtien olen toiminut myös Laulupedagogit ry:n hallituksessa.

  Oppijalähtöisyys

  Olen opettanut niin muusikoita, ammattilaulajia ja äänityöläisiä kuin laulun harrastajia ja aikuisia aloittelijoita. Laulupedagogina minulle on tärkeää huomioida jokaisen oppilaan yksilöllisyys. Pyrin auttamaan kutakin oppilasta löytämään vaivattoman, itselleen sopivan laulutavan. Jokaisella meistä ainutlaatuinen ääni ja oma tapa oppia - opettajan tehtävä on ohjata ja tukea kunkin laulajan omaa prosessia. Eri ihmisille sopivat erilaiset lähestymistavat: yksi haluaa hahmottaa äänen fysiologiaa tarkasti, toiselle mielikuvat ja kehollinen kokemus auttavat parhaiten, kolmatta taas ajaa eteenpäin vahva ilmaisutahto.

  Psykofyysinen lähestymistapa

  Laulutaidon kehittämisessä on olennaista huomioida laulutekniikan rinnalla kehon ja mielen yhteys. Olen erikoistunut kehotietoiseen lähestymistapaan laulunopetuksessa ja työssäni huomannnut psykofyysisen lähestymistavan edistävän lauluäänen vapautumista, luovaa prosessia sekä läsnäolevaa tapaa esiintyä. Jatko-opinnoissani Metropolia Ammattikorkeakoulussa tein opinnäytetyöni kehotietoisesta lähestymistavasta laulajan työhön. Kehittämistyöni teemoihin voi tutustua täällä.

  Erilaiset äänenkäyttötavat

  Laulutekniikka on tietoista lihastason hallintaa, pienten lihasten koordinaatiota. Tekniikkaa voi harjoitella jähmettämättä omaa ilmaisuaan tai menettämättä persoonallista otettaan laulamiseen - kyse on oman osaamisalueen laajentamisesta, omien vahvuuksien varaan rakentamisesta ja usein myös turhan tekemisen purkamisesta. Erilaiset äänenkäyttötavat ja laulutekniikat sekä uusin tieto lauluäänen fysiologiasta ovat itselleni loputtoman mielenkiintoisia ammatillisen kehittämisen alueita. Klassisen laulukoulutukseni lisäksi olen opiskellut mm. Estill Voice Training -kursseilla sekä osallistunut pop/jazz-laulun täydennyskoulutukseen. Vahva mottoni onkin, ettei ole yhtä ainoaa oikeaa laulutapaa tai tekniikkaa, vaan kunkin on löydettävä oma tiensä!

  Opetuksestani, kursseista ja tuntitarjonnasta voi lukea lisää Laulukulman sivuilta.

  Muu tausta

  Musiikkialan lisäksi olen opiskellut elokuvatiedettä ja tutkinut pro gradu -työssäni elokuvan äänimaisemaa ja elokuvan äänen vaikutusta audiovisuaaliseen katsomiskokemukseen.

  Teen myös käännöksiä lauluteksteihin ja olen kääntänyt myös kirjoja. Käännöksistäni esimerkkinä sopraano Christin Högnabban levyn laulujen suomennokset Bortom fjärdens våg.

  Laulaja
  Kehittämistyö
  Hanna Lammi - Sopraano
           Webdesign A. Jokisaari                                                   © 2023 Hanna Lammi