Hanna Lammi

Ajankohtaista:

 • Hyvinkään orkesterin 5.4. 2020 Palmusunnuntain konsertissa Bachin Magnificat. Lue lisää

 • Kaikki tiedot laulunopetuksestani löytyvät Laulukulman nettisivuilta: www.laulukulma.fi
  Tervetuloa tunneille!

 • Tutustu ammatilliseen kehittämistyöhöni psykofyysisestä lähestymistavasta laulamiseen.
  Lue tiivistelmä »

 • Lue lisää opinnäytetyöstä »

  image Esittely - Laulupedagogi

  Olen opettanut laulua 16 vuotta ja pitänyt sekä yksilötunteja että kehittänyt laulun ryhmäopetusta. Toimin tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla laulunopettajana ja kouluttajana pääasiassa oman yritykseni Laulukulman kautta, mutta olen pitänyt kursseja myös mm. Riihimäen kansalaisopistossa ja Keravan opistossa sekä LauluAvaimessa. Työskentelen myös kahden kuoron - Cantabile-kuoron ja Ahjo Ensemblen laulunopettajana. Olen Laulupedagogit ry:n jäsen.

  Oppilaslähtöisyys

  Laulunopettajana minusta on olennaista huomioida jokaisen oppilaan yksilöllisyys ja tukea kunkin laulajan prosessia oman äänensä löytämisessä ja kehittämisessä. Jokaisella meistä ainutlaatuinen ääni ja yksilöllinen tapa oppia. Koen, että tehtäväni pedagogina on tukea oppilaan omaa prosessia ja auttaa kutakin kehittämään ääntään ja laulutaitoaan itselleen sopivalla tavalla. Olen opettanut sekä laulun harrastajia, kuoroja, äänityöläisiä, musiikin ja laulun ammattilaisia että myös aikuisia, jotka kokevat olevansa "laulutaidottomia".

  Psykofyysinen lähestymistapa

  Laulutaidon kehittämisessä on olennaista huomioida laulutekniikan rinnalla kehon ja mielen yhteys. Olen erikoistunut kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan laulunopetuksessa ja koen psykofyysisten työtapojen edistävän lauluäänen vapautumista, luovaa prosessia sekä läsnäolevaa tapaa esiintyä. Jatko-opinnoissani Metropolia Ammattikorkeakoulussa tein opinnäytetyöni kehotietoisesta lähestymistavasta laulajan työhön. Kehittämistyöni teemoihin voi tutustua täällä.

  Erilaiset äänenkäyttötavat

  Toki tarvitsemme myös tietoista lihastason koordinaatiota ja hallintaa laulutaidon kehittämisessä. Erilaiset äänenkäyttötavat ja laulutekniikat sekä uusin tieto lauluäänen fysiologiasta ovat itselleni loputtoman mielenkiintoisia ammatillisen kehittämisen alueita. Klassisen laulukoulutukseni lisäksi olen opiskellut mm. Estill Voice Training -kursseilla sekä osallistunut pop/jazz-laulun täydennyskoulutukseen. Vahva mottoni onkin, ettei ole yhtä ainoaa oikeaa laulutapaa tai tekniikkaa, vaan kunkin on löydettävä oma tiensä!

  Opetuksestani, kursseista ja tuntitarjonnasta voi lukea lisää Laulukulman sivuilta..

  Muu tausta

  Musiikkialan lisäksi olen opiskellut elokuvatiedettä ja tutkinut pro gradu -työssäni elokuvan äänimaisemaa ja elokuvan äänen vaikutusta audiovisuaaliseen katsomiskokemukseen. Viime aikoina olen kirjoittanut elokuva-arvioita Voima-lehteen.

  Teen aktiivisesti käännöksiä lauluteksteihin ja olen kääntänyt myös kirjoja. Viimeisimpiä käännöstöitäni ovat laulujen käännökset sopraano Christin Högnabban levyyn Bortom fjärdens våg.

  Laulaja
  Kehittämistyö
  Hanna Lammi - Sopraano
           Webdesign A. Jokisaari                                                   © 2018 Hanna Lammi